Албан хаагчдын асуудал хариуцсан зохион байгуулалтын бүтцийн нэгж, түүний үндсэн үүрэг, чиг үүрэг

“Дорноговь АЗЗА” ТӨХК нь үйл ажиллагааны зорилтын хүрээнд хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, эрх зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлэх үндсэн үүргийг хүлээж, энэ хүрээнд хүний нөөцийн удирдлагын манлайллыг хангах, олон нийттэй харилцах ажлыг зохион байгуулах; салбарын хууль тогтоомжийг боловср...

Дэлгэрэнгүй

1 - 2 of ( 2 ) бичлэгүүд